Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl

NL - EN

Typologieën

terug

Kostenkengetallen

De weergegeven kostenkengetallen betreffen de bouwkosten conform NEN 2634. Hierin zijn alle door de bouwbedrijven gehanteerde opslagen begrepen, zoals algemene uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico, car- en wa-verzekering en coördinatiekosten. De btw is niet opgenomen in de bouwkosten. De bouwkosten zijn exclusief losse inrichtingen, gebruikersvoorzieningen en terreininrichting.
De kostenkengetallen worden weergegeven in €/m² bvo. Hierbij worden de BVO (bruto vloeroppervlakte) bepaald aan de hand van de NEN 2580.

De kostenkengetallen zijn ingedeeld naar de volgende typologiën:
- bedrijfsgebouwen
- onderwijs
- zorg
- overheid
- leisure
- commercieel
- parkeren
- woningbouw

Per type geven we door middel van een afbeelding indicatief de vorm weer. De afbeelding is niet gebruikt om het kostenkengetal te bepalen. Een korte omschrijving per type geeft een indruk van het afwerkingsniveau behorende bij het kostenkengetal. Uitgangspunt per type is een minimum en een maximum kostenkengetal. De bandbreedte tussen de kostenkentallen geeft de benchmark weer van onze kostendatabase en wordt bepaald door de mogelijke variatie o.a. bepaald door de vormfactoren, constructie en gevelafwerking. Per type zijn eveneens de volgende aanvullende kostprijsbepalende factoren opgenomen:
- duurzaamheidsfactor
- locatiefactor
De duurzaamheidsfactor is gekoppeld aan een GPR-score van 7 t/m 10. GPR score 7 is het basis kostenkengetal. Lagere score’s dan 7 worden buiten beschouwing gelaten. Hogere GPR-waarde betekent een grotere investering, dit wordt door middel van een percentage verrekend met het basis kostenkengetal. De locatiefactor is gekoppeld aan een 5-tal regio’s zijnde noord-west, noord-oost, randstad, centraal, zuid-west en zuid-oost. Per regio kunnen de bouwkosten verschillen, de invloed wordt door middel van een percentage verrekend met het basis kostenkengetal. Als basis hanteren we de regio centraal.

« terug naar overzicht

Meer informatie?

Voor meer informatie omtrent bouwkosten kunt u contact opnemen met:

Dhr. Ron (H.E.) van den Berg - partner | kostenmanager rkn
M: 06-53532811
E: ron.vandenberg@bremenba.nl


Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl