Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl

NL - EN

Stichtingskosten

terug

Stichtingskosten

De bijkomende kosten conform NEN 2631 zijn bij de kostenkengetallen buiten beschouwing gelaten. Met de bijkomende kosten worden de volgende onderdelen bedoeld inclusief opslagpercentage ten opzichte van de initiële bouwkosten:

omschrijving utiliteitsbouw woningbouw
grondkosten en sloopkosten projectafhankelijk projectafhankelijk
honoraria incl. verschotten 6,50% - 13,00% 6,50% - 10,00%
prijsstijgingen 0,50% - 1,50% 0,50% - 1,00%
leges en aansluitkosten 3,00% - 3,50% 3,00% - 3,50%
voorbereidingskosten 1,50% - 2,00% 1,00% - 1,50%
ontwikkelingskosten 3,50% - 7,00% 3,00% - 6,00%
onvoorzien 5,00% - 5,00% 5,00% - 5,00%
financieringskosten 2,50% - 3,50% 2,00% - 2,50%
Totaal bijkomende kosten 22,50% - 35,50% 21,00% - 29,50%

« terug naar overzicht


Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl