Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl

NL - EN

Kostenkengetallen

terug

Bremen Bouwadviseurs heeft een rekentool ontwikkeld om het juiste stichtingskostenbudget in een vroeg stadium te bepalen.


Veelal worden budgetten per m2 bvo bepaald op basis van referenties uit het verleden. Dit blijkt echter een minder geschikte methode voor een transformatie of een project waarin meerdere functies gecombineerd worden. Om de kosten van een project realistisch te kunnen bepalen heeft Bremen Bouwadviseurs een rekentool ontwikkeld die gebruik maakt van onze ruime kostendatabase en de beschikbare benchmark getallen in combinatie met marktconforme, actuele kostenelementen. 

De rekentool die Bremen Bouwadviseurs heeft ontwikkeld maakt gebruik van onze ruime kostendatabase en de beschikbare benchmarkgetallen in combinatie met marktconforme, actuele kostenelementen.

Door een analyse van het gewenste programma en door de kostendragers in beeld te brengen in een dashboard creëren we de ‘knoppen’ waar men aan kan draaien. Hierdoor wordt vroegtijdig aanvullende informatie verkregen die in het programma van eisen aan de architect kan worden meegegeven. Zo wordt er een realistisch budget meegegeven met een maximale ontwerpvrijheid binnen vooraf gestelde kaders.

Meer informatie:

Ron van den Berg, directeur
+31 (0)6 535 328 11
ron.vandenberg@bremenba.nl


Kostenkengetallen Woningbouw grondgebonden woningen

Kostenkengetallen Woningbouw grondgebonden woningen €/m² bvo
minimaal maximaal
Functie en bouwkosten rijtjeswoningen zadeldak7331.061
Toeslag duurzaamheid 0.00 0.00
Toeslag locatie 0.00 0.00
Totaal kengetal (indicatief) excl. btw en bijkomende kosten 7331.061

 

 


Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl