Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl

NL - EN

Kostenkengetallen

terug

Bremen Bouwadviseurs heeft een rekentool ontwikkeld om het juiste stichtingskostenbudget in een vroeg stadium te bepalen.


Veelal worden budgetten per m2 bvo bepaald op basis van referenties uit het verleden. Dit blijkt echter een minder geschikte methode voor een transformatie of een project waarin meerdere functies gecombineerd worden. Om de kosten van een project realistisch te kunnen bepalen heeft Bremen Bouwadviseurs een rekentool ontwikkeld die gebruik maakt van onze ruime kostendatabase en de beschikbare benchmark getallen in combinatie met marktconforme, actuele kostenelementen. 

De rekentool die Bremen Bouwadviseurs heeft ontwikkeld maakt gebruik van onze ruime kostendatabase en de beschikbare benchmarkgetallen in combinatie met marktconforme, actuele kostenelementen.

Door een analyse van het gewenste programma en door de kostendragers in beeld te brengen in een dashboard creëren we de ‘knoppen’ waar men aan kan draaien. Hierdoor wordt vroegtijdig aanvullende informatie verkregen die in het programma van eisen aan de architect kan worden meegegeven. Zo wordt er een realistisch budget meegegeven met een maximale ontwerpvrijheid binnen vooraf gestelde kaders.

Meer informatie:

Ron van den Berg, directeur
+31 (0)6 535 328 11
ron.vandenberg@bremenba.nl


Kostenkengetallen Bedrijfsleven

kantoor < 1.000 m²
kantoor tot 4 lagen
kantoor tot 10 lagen
kantoor hoogbouw vanaf 10 lagen
kantoor hoogbouw vanaf 20 lagen
distributiehal <6m

Kostenkengetallen Onderwijs

bredeschool
roc
hogeschool / universiteit
kinderdagverblijf

Kostenkengetallen Zorg

regionaal ziekenhuis
academisch ziekenhuis
ahoed
zorgcomplex

Kostenkengetallen Overheid

gemeentehuis
stadhuis
ministerie
museum
muziekcentrum
schouwburg met toneeltoren
provinciehuis
politiebureau
brandweerkazerne

Kostenkengetallen Leisure

gymzaal
sportcentrum
zwembad

Kostenkengetallen Commercieel Vastgoed

detailhandel
horeca
bioscoop

Kostenkengetallen Parkeergebouw

parkeergarage tot 2 lagen
parkeergarage tot 4 lagen
parkeergarage tot 1.000 m²
parkeergarage tot 5.000 m²
parkeergarage tot 10.000 m²
parkeergarage vanaf 10.000 m²

Kostenkengetallen Woningbouw grondgebonden woningen

rijtjeswoningen plat dak
rijtjeswoningen zadeldak
twee onder een kap plat dak
ewg twee onder een kap schuin dak
ewg vrijstaand plat dak
vrijstaand schuin dak
senioren patiowoning plat dak

Kostenkengetallen Appartementen

2/3/4-kamerapp; galerij
2/3/4-kamerapp; portiek
3/4/5-kamerapp; hoogbouw
4/5-kamerapp; urban villa
4-kamerapp; studentenw.
1-kamerapp; studentenw.

 

 


Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl