Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl

NL - EN

GPR gebouw: graadmeter voor duurzaamheid

terug

Sinds het Bouwbesluit 2012 stellen overheden eisen aan de energiezuinigheid van nieuwe en bestaande gebouwen. Om de duurzaamheid van gebouwen tijdens ontwerp, uitvoering en exploitatie te meten hanteert Bremen Bouwadviseurs GPR Gebouw. 


 

GPR Gebouw maakt het mogelijk om de milieuprestatie van nieuwe en bestaande utiliteitsbouw en woningen vast te stellen.

Toekomstwaarde
GPR Gebouw sluit volledig aan bij de energiebeleidsplannen van lokale overheden. Het biedt inzicht in de variabelen die ingezet kunnen worden wat betreft energiezuinigheid, milieubelasting, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Daarmee kan een gefundeerde afweging worden gemaakt welkeinvesteringen in technische en bouwfysische maatregelen het mest rendabel zijn. GPR Gebouw biedt daarmee ook een basis om minder courante kantoorgebouwen te upgraden.

 

 

Meer informatie:

Hans Noblesse
+31 (0)6 212 443 30
hans.noblesse@bremenba.nlRotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl