Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl

NL - EN

EPA - Energieprestatieadvisering BRL9500

terug

Bij verkoop, verhuur of ingrijpende renovatie van veel gebouwen moet een energielabel beschikbaar zijn. Het energielabel, dat inzicht geeft in de energieprestaties van het gebouw, mag niet ouder zijn dan tien jaar. Bremen Bouwadviseurs is gerechtigd energielabels en EnergiePrestatieAdviezen (EPA) af te geven voor bestaande utiliteitsgebouwen en woningen. 


BRL9500
De BRL9500 is een zeer uitgebreide certificering, zodat degene die een EPA-label krijgt, zeker weet dat de energieprestatie van de gebouwen opgenomen en berekend is volgens de geldende kwaliteitscriteria. Onze adviseurs kunnen ook toezicht houden op de uitvoering van de EnergiePrestatieAdvisering.

EPA Maatwerkadvies
Aan het energielabel kan een maatwerkadvies worden gekoppeld. Daarin staan maatregelen, varianten of combinaties van maatregelen om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren, met de bijbehorende kosten en de terugverdientijd. Op basis daarvan kunnen onderbouwde keuzes worden gemaakt, die vervolgens gekoppeld kunnen worden aan de meerjarenonderhoudsplanning. Maatregelem kunnen leiden tot aanpassing van het label.

 

Meer informatie:

Hans Noblesse
+31 (0)6 212 443 30
hans.noblesse@bremenba.nlRotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl