Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl

NL - EN

BREEAM: duurzaamheid gemeten

terug

BREEAM stelt een standaard voor het meten en beoordelen van de integrale duurzaamheid van gebouwen. De analyse die BREEAM biedt is een basis voor verbeteringen.


BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. 
De toegevoegde waarde van het BREEAM-keurmerk is dat er bij de beoordeling van de duurzaamheid onder meer gekeken wordt naar management, waaronder afvalscheiding, energieverbruik, hergebruik van materialen maar ook reisinformatie aan medewerkers zodat zij duurzamer gaan reizen.

Bremen Bouwadviseurs heeft een BREEAM-expert in dienst.

Meer informatie:Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl