Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl

NL - EN

Woningcorporaties

terug

Bremen Bouwadviseurs biedt de woningcorporaties een scala van producten en diensten: kostenramingen, EPA-labels, meerjarenonderhoudsplannen, (onderhouds-)bestekken, directievoering & toezicht, advies op het gebied van ketensamenwerking, het controleren van aanbiedingen van uitvoerende partijen, optimalisatie van installaties, duurzaamheidsadviezen, enzovoort. Diverse woningcorporaties consulteren ons voor een specifieke dienst of product. Steeds vaker echter kiezen woningcorporaties voor een breder pakket van diensten en producten;hierdoor kan een meer gestandaardiseerd model ontstaan tegen een gunstiger tarief.


Heerlen, renovatie 94 appartementen en aansluiting op Mijnwater

opdrachtgever:Wonen Zuid, Roermond en Heerlen
architect:Levels-Boonen Architectuur & Vormgeving B.V., Wessem
periode:2019-heden
stichtingskosten:vertrouwelijk
projectleider:ing. Mitchell Hellenbrand
ir. Michel Kierkels

Wonen Zuid werkt gericht aan een groenere toekomst. De verduurzaming van de woningvoorraad is namelijk een enorme taak waar alle woningcorporaties de komende jaren voor staan. Bremen Bouwadviseurs ondersteunt Wonen Zuid bij de renovatie van 94 appartementen aan de Marcellusstraat en de Tacitusstraat in Heerlen. Door een aantal verbeteringen uit te voeren op het gebied van isolatie, energie en -optioneel- comfort, worden deze woningen klaar gemaakt voor de toekomst. Na een uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden, maakte Wonen Zuid de keuze voor energie via Mijnwater. Een primeur, want het is het eerste woningbouwrenovatietraject waar Mijnwater bij betrokken is.

 


Superlocal, Kerkrade

opdrachtgever:HEEM Wonen, Kerkrade met partner IBA Parkstad
architect:Maurer United Architects, Maastricht
periode:2018-heden
stichtingskosten:vertrouwelijk
projectleider:ing. Ralph Paulssen
ing. Tim Blijlevens

Superlocal is innovatief op alle fronten en staat voor circulaire, duurzame gebiedsontwikkeling in Kerkrade, waar zoveel mogelijk materiaal van drie gesloopte flats wordt herbruikt, voor de bouw van nieuwe woningen. Het Expogebouw is een bouwkundig experiment binnen Superlocal, waarin partners op kleine schaal kijken of de materialen die vrijkomen bij de sloop van de hoogbouwflats zich lenen voor hergebruik. Het Expogebouw is het eerste tastbare resultaat binnen het Superlocal- project.


Woonstad Rotterdam, Zwembad Alexanderhof (Bramanteplein)

opdrachtgever:Woonstad Rotterdam
architect:Vaessen Bouwbedrijf BV (Design & construct)
periode:2015-heden
stichtingskosten:vertrouwelijk
projectleider:ing. Mattijs Groeneveld

Wie onderhoud aan vastgoed goed plant, kan vooruitzien en geld besparen. Voor Woonstad Rotterdam heeft Bremen Bouwadviseurs op alle bouw- en installatietechnische aspecten het onderhoud inzichtelijk gemaakt door middel van een MJOP. Vanuit het MJOP voert Bremen Bouwadviseurs ook het technisch beheer uit waarbij jaarlijkse doelstellingen worden opgesteld en uitgevoerd. Omdat we het hele traject bewaken van melding tot en met de controle van de werkzaamheden en de demarcatie tussen eigenaar en gebruiker, heeft de opdrachtgever hier geen omkijken naar.Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl