Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl

NL - EN

Overheid

terug

Deze opdrachtgeversgroep bestaat uit (deel-)gemeenten, provincies en het Rijk. Van gemaalgebouw tot gemeentehuis en van de dug out bij een sportcomplex tot onderwijsgebouw. De vastgoedportefeuilles van deze opdrachtgevers zijn zeer breed. Ook het type opdrachten dat Bremen Bouwadviseurs heeft uitgevoerd bestrijkt een breed scala: budgetramingen, procesmanagement, programma’s van eisen, installatieadviezen, GPR-normeringen, BOEI-inspecties, bouwfysica/akoestiek, aanbestedingstrajecten, projectmanagement, haalbaarheidsstudies, enzovoort. Dankzij de grote hoeveelheid opdrachten die wij voor overheden hebben uitgevoerd, hebben wij in de loop van de jaren een databank aan normen en cijfers voor dit soort specifiek vastgoed opgebouwd. 


Heerlen, transformatie Christus Koningkerk naar regionale archiefbewaarplaats

opdrachtgever:Gemeente Heerlen
architect:Happel Cornelisse Verhoeven Architecten, Rotterdam
periode:2018-heden
stichtingskosten:vertrouwelijk
projectleider:ir. Michel Kierkels

De Christus Koningskerk in Heerlen krijgt na 15 jaar leegstand een nieuwe bestemming als regionale archiefbewaarplaats. In opdracht van gemeente Heerlen verzorgen wij het projectmanagement van het gehele ontwerptraject om de plannen van Happel Cornelisse Verhoeven Architecten (hcva) werkelijkheid te maken.


AMARE, Den Haag

opdrachtgever:Gemeente Den Haag
architect:Jo Coenen (JCAU) en Patrick Franssen (NOAHH), Amsterdam
periode:2018-heden
stichtingskosten:vertrouwelijk
projectleider:ing. Roland de Backer, directeur

AMARE is de nieuwe naam van het OCC, de creatieve thuishaven voor vier culturele topinstellingen: het Koninklijk Conservatorium, het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en het Zuiderstrandtheater. Wij zijn verantwoordelijk voor het technisch management binnen het kernteam van de gemeente Den Haag. Wij toetsen de ontwerpen, uitvoeringsplannen en afspraken aan de onderliggende contracten en monitoren of alles voldoet aan de vereiste kwaliteit. Naast onze technische inbreng op het gebied van installatietechniek zijn wij ook de schakel in het contact naar de instellingen, de feitelijke gebruikers van het gebouw.


Gemeente Gennep, renoveren gemeentekantoor

opdrachtgever:Gemeente Gennep
architect:Thomas Architecten, Den Bosch
periode:2019-heden
stichtingskosten:vertrouwelijk
projectleider:ing. Martijn van Weers

Het Gemeentekantoor van het Noord Limburgse Gennep krijgt een grondige renovatiebeurt. Het pand dateert uit de jaren '90 en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Bremen Bouwadviseurs maakt in opdracht van de gemeente een toekomstbestendig installatieontwerp.
De architect is verantwoordelijk voor het interieurontwerp van het nieuwe gemeentekantoor, waarbij de nieuwe activiteitsgerelateerde manier van werken centraal staat. In het kantoor komen straks bijvoorbeeld aparte flexzones, vergader- en concentratieplekken en een werkcafé voor de in totaal 130 ambtenaren.Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl