Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl

NL - EN

Architecten

terug

Bij de start van Bremen Bouwadviseurs in 1977 waren het met name architecten die ons kantoor wisten te vinden. Samen werkten we aan creatieve oplossingen voor architectonische opgaven. Dat was én is onze uitdaging: gezamenlijk de meest complexe opgaven financieel haalbaar maken. Zo ontstond bij ons het idee om niet alleen samen te werken op het gebied van bouwkosten, maar om ook (Stabu-)bestekken te maken, later gevolgd door installatie-advies en bouwfysica/akoestiek. Intussen werken wij met al onze disciplines mee aan projecten van zo’n vijftig architecten uit het hele land.


Rembrandthuis, Amsterdam

opdrachtgever:BiermanHenket Architecten, Esch
functie:Museum
periode:2019
stichtingskosten:Vertrouwelijk
projectleider:Ron van den Berg, directeur

De magie van het pand behouden, maar het wel opener en duurzamer maken. Dat is het doel van de verbouwing van het Rembrandthuis in Amsterdam. BiermanHenket Architecten uit Esch (Noord-Brabant) is verantwoordelijk voor het ontwerp. In opdracht van het Rembrandthuis stelden wij de kostenraming op voor het ontwerp.


Nieuwe Nor, Heerlen

opdrachtgever:DiederenDirrix Architecten, Eindhoven
functie:Poppodium
periode:2018 - heden
stichtingskosten:Vertrouwelijk
projectleider:ing. Martijn van Weers

Bremen Bouwadviseurs vormt samen met architect DiederenDirrx en constructeur Van de Laar het ontwerpteam van Poppodium Nieuwe Nor, onderdeel van ParkStad PopStad. Wij zijn o.a. verantwoordelijk voor het ontwerp en de engineering van de technische installaties, bouwfysica en akoestiek, bouwkosten, bestek, directievoering en toezicht.


Zuid Beroepscampus, Middelharnis

opdrachtgever:RoosRos Architecten, Oud-Beijerland
functie:Onderwijscampus
periode:2019
stichtingskosten:Vertrouwelijk
projectleider:ing. Lonneke Meersschaert

In Middelharnis komt de Zuid Beroepscampus die beroepsopleidingen van diverse onderwijsniveaus clustert, naar ontwerp van RoosRos Architecten. De ambitie is om dit als (B)ENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) uit te voeren. In opdracht van Gemeente Goeree-Overflakkee stelden wij de kostenraming voor de VO- en DO-fase op en adviseren we bij de prijs- en contractvorming.


Verto, Arnhem

opdrachtgever:V8 Architects, Rotterdam
functie:Appartementen en winkelruimten
periode:2018
stichtingskosten:Vertrouwelijk
projectleider:ing. Toon Deckers

De verdiepingen van een kantoorpand slopen, maar het souterrain en de constructie van de begane grond laten staan zodat het kan dienen als fundament voor 54 appartementen en winkelunits. Ing. Toon Deckers is verantwoordelijk voor het omschrijven van dit proces in het bestek voor opdrachtgever V8 Architects.


Citadel College voor VMBO, Lent

opdrachtgever:AGS Architects, Heerlen
functie:VMBO Onderwijs
periode:2019
stichtingskosten:Vertrouwelijk
projectleider:ing. Toon Deckers

In Lent komt een nieuw onderwijsgebouw voor het Citadel College voor VMBO. AGS Architects heeft aan Bremen Bouwadviseurs de opdracht verstrekt voor het opstellen van het bouwkundig STABU-bestek. De nieuwbouw wordt BENG-ready en voldoet aan frisse scholen Klasse B. Oplevering is eind 2020.Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl