Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl

NL - EN

Expertises

De werkzaamheden van ons bureau zijn verdeeld in zeven expertisegebieden.


Beheer & Onderhoud

Wie onderhoud aan vastgoed goed plant, kan veel geld besparen. Bremen Bouwadviseurs zorgt voor alle aspecten van het onderhoud, van een statusrapport tot technisch beheer, ook voor sportcomplexen en zwembaden.
Lees meer over Beheer & Onderhoud

Bestekken, Contracten & (Europese) Aanbestedingen

Het contracteren van ontwerpende, adviserende en uitvoerende partijen is werk voor specialisten. Onze specialisten verzorgen op basis van de actuele wet- en regelgeving, jurisprudentie en pragmatische kennis van zaken de (Stabu-)bestekken, organiseren de aanbesteding van een vrijblijvende offerteaanvraag tot en met Europese aanbestedingen bijvoorbeeld op basis van concurrentiegerichte dialoog en stellen vervolgens de contracten op. Waterdicht, zoals u van specialisten mag verwachten.
Lees meer over Bestekken, Contracten & (Europese) Aanbestedingen

Bouwfysica (waaronder akoestiek) & Brandveiligheid

Een in alle opzichten aangenaam binnenklimaat conform vigerende wet- en regelgeving; dat is de uitdaging. Niet alleen bij nieuwbouw maar vooral bij bestaande bouw. De adviezen van de afdeling Bouwfysica (waaronder akoestiek) & brandveiligheid hebben betrekking op geluid, licht, temperatuur, luchtvochtigheid of kwaliteit van de binnenlucht. 
lees verder over bouwfysica en akoestiek

Bouwkosten en Budgetbewaking

Eén van de kenmerken van bouwprojecten is een vooraf vastgesteld budget. Onze afdeling Bouwkosten en Budgetbewaking zorgt ervoor dat op basis van de op dat moment (vaak nog summiere) gegevens een objectief en marktconform budget wordt vastgesteld. Gedurende de volgende fases van het project toetsen onze adviseurs het budget en sturen waar nodig de nadere uitwerking bij. Zo kan er geen budgetoverschrijding ontstaan.
Lees meer over Bouwkosten en Budgetbewaking

Installatie Consulting

Energieneutraal is wat ons betreft uitgangspunt voor onze werkzaamheden. Verwarmings- dan wel koelinstallaties en ventilatie worden echter voor een belangrijk deel bepaald door het architectonisch ontwerp of bij een bestaand gebouw door de vorm en ligging. Daarmee worden ook de energielasten als onderdeel van de exploitatiekosten bepaald. Onze ingenieurs ontwerpen -samen met de architect- een zo eenvoudig mogelijke en compacte technische installatie.
Lees meer over Installatie Consulting

Projectcoƶrdinatie

Wanneer vanuit de procesmatige kant van het vastgoedadvies een project resulteert, staan onze projectmanagers klaar om het proces door de definitiefase, ontwerpfase, voorbereidingsfase en uitvoeringsfase te begeleiden. De beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie, risico en duurzaamheid worden in elk project consequent getoetst en daarop sturen wij projecten bij waar nodig. Een project opleveren binnen de tijd en binnen budget is bij ons meer regel dan uitzondering.
Lees meer over Projectcoƶrdinatie

Vastgoedstrategie & Procesmanagement

Hoe gaan we om met de vastgoedportefeuille? Acquireren, verkopen of consolideren?
Beleidsadvisering en de procesmatige kant van vastgoed zijn het werkveld van de afdeling Vastgoedadvisering. Marktonderzoeken, haalbaarheidsstudies, subsidies, positionering, etc. betrekken wij bij ons advies.
Lees meer over Vastgoedstrategie & Procesmanagement


Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl