Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl

NL - EN

Geschiedenis

terug

Bremen Bouwadviseurs bestaat sinds 1977 en opende in 2005 een tweede vestiging in Rotterdam. In 2016 werd een derde vestiging geopend in 's-Hertogenbosch.


Bert Bremen startte in 1977 het Adviesbureau voor Bouwkosteninformatie. Twee jaar later besloot hij het bedrijf voort te zetten onder de naam Bremen Bouwadviezen. In de loop van de jaren tachtig zette de groei van het bureau door. De werkruimtes aan de Oude Lindestraat en de Nobelstraat in Heerlen werden te klein en vanaf 1990 vond de nieuwe werkmaatschappij Bremen Bouwadviseurs BV onderdak aan de Valkenburgerweg in Heerlen. Er waren intussen twintig medewerkers. Het dienstenpakket bestond uit calculatie- en begrotingswerkzaamheden, onderhoudsadvisering, projectbegeleiding en vastgoedadvisering. Er werd ook installatie consulting aangeboden maar de geesten bleken daarvoor nog niet rijp. Die afdeling ontstond in het begin van de nieuwe eeuw, in 2013 gevolgd door een afdeling bouwfysica (waaronder akoestiek) & brandveiligheid.

Heerlen, Rotterdam en 's-Hertogenbosch

Bremen Bouwadviseurs kreeg steeds meer opdrachtgevers in de Randstad. Ook het diensten- en productenpakket ontwikkelde zich. Zo bleek installatie consulting in combinatie met bouwkundig advies van grote toegevoegde waarde voor opdrachtgevers. In 2005 werd een tweede vestigingslocatie geopend die gemakkelijk bereikbaar was voor opdrachtgevers in het westen van Nederland. In 2008 verhuisde het kantoor naar de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam en 10 jaar later, in 2018 naar de Westerstraat 56 te Rotterdam.

Eind 2014 betrok het Heerlense kantoor een aantrekkelijke locatie in de binnenstad. Het nieuwe kantoor bood de mogelijkheden om te experimenteren met Het Nieuwe Werken, om akoestische en bouwfysische maatregelen te testen en om zelf invulling te gaan geven aan een andere bestemming van een bestaand gebouw.
Vanaf januari 2019 gold dit tevens voor ons nieuwe kantoor in het pand Maanstaete, aan de Parallelweg 2B te Heerlen.

Vanwege de toenemende vraag vanuit Brabant is besloten om in 2016 tevens een kantoor te openen in 's-Hertogenbosch.

Bremen Bouwadviseurs is gecertificeerd ISO 9001 en ISO 14001


Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl